Подкрепи "Сподели и вдъхнови"

Подкрепи "Сподели и вдъхнови"

21 | 04 | 2023

„Сподели и Вдъхнови“ е нестопанска организация, която разчита на дарения и членски внос, за да финансира своите инициативи.

Събраните средства се изразходват за спонсориране на проекти свързани с развитие на образованието, стипендии за учители свързани с тяхното личностно развитие, създаване на помощни материали и обучения за меки умения за младежи и администиране на процесите свързани с логистика на лекторите до училищата.

Ако каузата „Да подкрепим българското образование и подпомогнем личностното развитие на младежите“ Ви е близка и желаете да я подпомогнете, можете да го направите по няколко начина.

Членски внос

Всички физически и юридически лица могат да се включат в дейността на сдружението като станат негови членове и заплащат членски внос:

  • еднократна встъпителна такса – 10 лв.
  • годишен членски внос за физически лица – 120 лв.
  • годишен членски внос за юридически лица – 1200 лв.

Парични дарения

„Сподели и Вдъхнови“ има нужда от финансова поддръжка за следните дейности (неизчерпателен списък):

  • разработка и развитие на интернет сайт на сдружението;
  • материали за организиране на интерактивни лекции и работилници с ученици и учители;
  • разработване и производство на печатни материали на сдружението – информационни брошури, членски карти, рекламни постери за поставяне в училища и др.;
  • административни разходи – заплащане на координатори, които по места да организират графика на презентации с училищата и лекторите на сдружението, счетоводни услуги и др.;
  • наем на зали за срещите по места на лектори, екипи на сдружението и спомоществователи.

Размерът на паричните дарения зависи от възможностите и волята на дарителя, като предоставянето става чрез банков превод:

Бенефициент: "Сдружение с нестопанска цел Сподели и Вдъхнови"

IBAN: BG91FINV91501217670043

BIC: FINVBGSF

Валута: BGN

Банка: Първа инвестиционна банка

Основание: Дарение за „Сподели и Вдъхнови“

Всеки дарител ще получи сертификат за дарение, а юридическите лица ще получат и договор за дарение, за да могат да включат предоставената сума в счетоводните си отчети.

Непарични дарения

„Сподели и Вдъхнови“ разчита за развитие на дейността си на доброволци, които да помагат за организиране на дейността по места, както и да участват с професионалните си знания и умения в създаването на материалите на сдружението, привличане на лектори и установяване на контакти с училища. 

За повече информация относно текущите нужди на сдружението можете да се свържете с
Христо Ишков, председател на УС, тел. +359 888 388 688 или Анелия Минчева, тел. 0888 790 286

Подобни публикации