Сподели и Вдъхнови - Тодор Добрев

Тодор Добрев

Темпус 2000

Тодор Добрев

Тодор Добрев

Създател (1999) и управляващ партньор на технологична компания TEMPUS.bg.

Съосновател (2007) и член на УС на ИКТ Клъстер Варна.

Съосновател и партньор в компании работещи в технологичния, рекламния и туристическия сектор.

Магистър по Информатика.

Теми:  Споделяне опита от създаването и структурирането компании. Адаптирането към промените и резултатите от това. Необходимите умения за успешна реализация. Как да даваме стойност на обществото? Как да спечелим пари? Какво е да си богат.

Интереси: Системи за оптимизация и автоматизация на процеси. Технологични иновации. Тенис.

TEMPUS.bg  е технологична компания предлагаща надеждни ИТ решения за офис оптимизация и  автоматизация.

ИКТ Клъстер Варна е организация с нестопанска цел, която се стреми да реализира потенциала на региона като създава възможности и развива таланти.